Гаранционни условия

Благодарим Ви, за избора да пазарувате от онлайн магазина на Izone.bg. Вашият продукт е обезпечен срещу всички производствени дефекти, с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в гаранционната Ви карта. При проявен дефект на стока в гаранционен срок, първо се свържете с нас чрез някой от начините (майл, телефон, скайп), посочени в полето Контакти в сайта на Izone.bg.

Към нас можете да се обърнете и за извън гаранционен ремонт на лаптопи, компютри, монитори и принтери.

Съветваме Ви, да прочетете внимателно следните:

Общи Гаранционни Условия

 1. Гаранционният срок на батерии към употребявани лаптопи и телефони е един месец.
 2. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба. За случаите, когато стоката е получена с куриер, срокът тече от датата на предаването на стоката от куриера на клиента.
 3. Гаранционното обслужване е безплатно, като транспортните разходи са за сметка на клиента.
 4. С продадените стоки не е продаден софтуер, освен ако той не е предварително инсталиран и лицензиран от производителя или от упълномощен дистрибутор.
 5. Гаранцията отпада и повредите се отстраняват за сметка на купувача в следните случаи:
  – При загубена гаранционна карта;
  – При повреда при транспортиране, небрежност, изпускане, удар, вибрации, висока влажност, природни въздействия, работа в замърсена среда, пряка слънчева светлина, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, заливане с течности, неправилна експлоатация (повредени жакове, куплунзи и др.), лошо съхранение, нарушен външен вид и други независещи от производителя причини;
  – Неизправности в електрическата мрежа и/или токов удар, лошо заземяване;
  – Опити за промяна на конфигурацията, отваряне или разглобяване на стоката, отстраняване на дефект/техническа неизправност/повреда извън сервиза на продавача;
  – Повреди причинени от вируси или неправилно работещ софтуер;
  – Нарушена цялост на гаранционния стикер, при наличието на такъв;
  – Повреда, дължаща се по вина на други модули използвани с продадената стока.
 6. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.
 7. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни.
 8. Почистването и поддръжката на продукта, както и смяната на консумативите не са част от гаранционното обслужване.
 9. Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки и информацията на клиента в повредените устройства.
 10. Съгласно чл. 55 от ЗЗП клиентът има право да върне закупеният продукт в 14 дневен срок от датата на закупуване /включително/ и да получи обратно заплатената сума, като: Стоката трябва да е в пълен комплект (кашони, книжки, дискове и т.н.), непроменени софтуер и търговски външен вид. Транспортните разходи са за негова сметка, освен когато стоката е проявила дефект веднага след получаването й.
 11. Гаранционните условия се считат за приети от клиента, без необходимостта той да подписва документа, ако няма възражения в 14 дневен срок от датата на закупуване на стоката.