Правила за участие в играта “Играйте и Спечелете с Izone.bg”

 

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. „Игра“ – Игра с награди “Играйте и Спечелете с Izone.bg ”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила

1.2 „Организатор“ – https://izone.bg/  – гр. София, бул. „Сливница“ 204

1.3. „Правила“ – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

1.4. „Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

1.5. „Страница на играта“ – интернет адрес: https://facebook.com/itopia/

1.6. „Продължителност на играта“ – от 17:00 ч. на 11.12.2017г. до 23:30 ч. на 10.01.2018г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

1.7.“Награди“

  • Мини колонки Avantree Pluto – 1 бр.
  • Външна батерия Avantree Juno – 1 бр.
  • Хендсфри Plantronics EXPLORER 10 – 1 бр.

1.8 „Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;

2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;

2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.

2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.

2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.

2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com

  1. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1. Наградите са:

  • Мини колонки Avantree Pluto – 1 бр.
  • Външна батерия Avantree Juno – 1 бр.
  • Хендсфри Plantronics EXPLORER 10 – 1 бр.

3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

3.4. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта

3.5. Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящите Правила влизат в сила от 16:30 ч. на 11.12.2017г. до 23:30 ч. на 10.12.2018г.

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на Играта.